Sunday, July 8, 2007

ברחוב שינקין, חמישי אחה"צדריה, 14

הגזרה של המכנסיים הקצרים מאוד נכונה, וגם הצבע שלהם ממש מדליק. בחו"ל הצבעים החזקים למיניהם שולטים בקיץ זה בארונותיהם של חובבי וקורבנות האופנה. זו דוגמא לגרסה עזה של צבע מתון. מאחר ובכל זאת מדובר בכחול הדבר אינו בולט יתר על מידה בשטח.
על אף הלוק הפשוט כיביכול, נוצר מראה שיכול להתאים לעלמות החן המשוועות למעט צינון בתוך הלייקרה המחניקה בימות הקיץ החמים. ובכן, כנראה שבנוסף למכנסיים, גם התיק המבריק ומשקפי השמש המגניבים תרמו לעניין.

חולצה- מלונדון; מכנסיים- טופ שופ; תיק- "המחתרת"; משקפיים- שוק הפישפשים;

1 comment:

Alon said...

לבושה נחמד, אבל למה היא מחזיקה את התיק כמו כונפה? ולא הצלחתי להבין מה הגזרה של החולצה...