Friday, July 13, 2007

שחור ברחוב שינקין, חמישי אחה"צ
רינה

אהבתי את בליל השכבות השחורות שיצרה. על אף הגזרות המשוחררות של החולצה והמכנסיים, נוצר מראה אצילי משהו. כנראה גם זהו מסוג המקרים בהם הכובע הוא זה שנותן את הטון המשמעותי בהופעה הכללית.

נעליים- "elite models", שינקין; מכנסיים- "מיכלי", ירושליים; שמלה- "מיזו", שבזי; פאוצ'- מניו יורק; כובע- מחנות ברחוב עזה, ירושלים; חולצה- "שי קונג", רחוב יפו בירושלים; תיק- מפריז;

No comments: