Saturday, June 2, 2007

גופיית סבא פלוס

עם בוא הקיץ, כיאה לרחוב ממוצע בארץ זבת החלב והדבש, כ- 64.7% מן האנשים עוטים על גופם את גופיית הסבא הניצחית. זה לא רע (בעצם, זה לפעמים גם רע), אבל לרוב זה גם לא טוב. אין ספק שקשה לשדרג את הג'ינס וגופיית הסבא למראה מעט יותר מעניין. בארבע התמונות הבאות אספתי עוברי אורח שדווקא כן צלחו במשימה המייגעת.

No comments: