Tuesday, May 29, 2007

ברחוב קינג ג'ורג', שני אחה"צ

הן כל כך צבעוניות.. המגזינים הקיץ מדברים על צבעוניות הבגדים. הרגשתי שהשיער הורוד והמשקפיים הירוקים נלקחו מאיזו הפקת אופנה לקיץ זה.
מימין- טליה: משקפיים- מחנות בתחילת אלנבי (נראה לי שהכוונה לעץ המשקפיים); שרשאות- הום-מייד; חולצה- עודפים מהשוק.
משמאל- מרינה: כובע- מאותה החנות של המשקפיים של טליה; משקפיים- אמא "זה מלפני הספירה"; שרשרת- "ידיד שלי שיושב עכשיו בכלא הביא לי"; שמלה- מחנות בקינג ג'ורג';

No comments: