Saturday, May 26, 2007

הקעקוע הזה, ברחוב שינקין, שישי בצהרייםאת טלי, 18, ראיתי ישובה לצד מי שנראתה כאמה, בסמוך לחנות התכשיטים שלהן, לקראת סוף רחוב שינקין (בתקוה שקראתי נכון את הסיטואציה). אני סבורה שיש במראה שלה משהו אחר; החולצה "נכונה", הקעקוע יפה, ומיקומו יוצא דופן, אולם אין מדובר בכל אלו. פשוט היה משהו במבט שלה שהייתי חייבת לתעד.

No comments: