Thursday, April 19, 2007

שדרות רוטשילד, שלישי אחה"צ


כשפגשתי את ביטניה, 21, היא ממש מיהרה. אמנם הסכימה להצטלם, אולם בטרם הספקתי לשאול למקורות בגדיה, כבר המשיכה בדרכה. ביטניה מאוד בלטה בנוף העירוני. כביכול, השילוב של טייץ שחור ובגד גוף כחול כהה שגרתי, אך העליונית הצהובה מבד מגבת עשתה את שלה, ובצורה מפתיעה השתלבה מושלם.
כן. אני יודעת. התמונה שרופה. מצטערת. זה לא יקרה בשנית, אני מקווה.

No comments: