Thursday, April 5, 2007

קעקוע בשינקין


את יניב, 19, פגשתי במה שנדמה כחופשה מהצבא. במכנסי ירוק זית וחולצת יחידה מופשלת שרוולים, הפרט שלכד את תשומת ליבי היה כתובת שחורה שקועקעה על ידו השמאלית. האמת שהתלבטתי האם התמונה מתאימה לאופיו הרצוי של הבלוג; האם הוא אמור להכיל תמונות מסוג זה. בסופו של דבר החלטתי שכל דבר ייחודי, מעניין, שלוכד את עיני ברחוב ראוי להיות מונצח כאן.

צילמה: ברית
שליט

No comments: